Champagne Getaway Two Night Stay

Dinner, Bed & Breakfast plus bottle of Champagne in room on arrival. £450

Read More...

Tel: 01591 620202
Northcote Manor

Croeso i Gwesty Lake Country House yng Nghymru

AA Gwesty’r Flwyddyn, Cymru a Johansens ‘sba mwyaf ardderchog y Flwyddyn 2008/09

Yn y gwesty Sba Moethusrwydd hwn yng nghanol Cymru mae cyrchfan perffaith am seibiant moethus neu gwyliau byr rhamantaidd, edrychwch ar ein tocynnau rhodd am anrheg perffaith. Y mae Sba Glas y Dorlan yn cynnig amrywiaeth o driniaethau iechyd a harddwch. Y mae’r Sba yn cynnwys pwll nofio dan do, sawna, campfa a thwb poeth sydd yn edrych dros y llyn.

Ar safle ‘Lake County House’ mae gennym ni siawns i bysgota plu ar y llyn ac ar yr afon Irfon, maes golff naw twll ac amrywiaeth o lefydd i fynd am dro. Yn yr ardal leol ceir marchogaeth, gerddi agored, amrywiaeth o feysydd golff, Cwm Elan, a Bannau Brycheiniog.

Gwesty Sba Moethusrwydd ym Mhowys

Y mae’r gwesty yn sefyll ar 50 erwau o gerddi prydferth gyda pharcdir, lawntiau mawr, llwybrau wedi’i leinio rhododendronau a llwybrau cerdded ar hyd yr afon Irfon. Safai’r gwesty hwn yn sefyll ar droed y mynydd Epynt ger tref Llanfair-ym-muallt, sydd yn cynnig llesaid cyflawn a chysurus.

Gwyliau byr yng Nghymru

Mae’r Bwyty wedi ennill dwy rosen gan wneud ‘Lake Country House’ yn lle i ddod i fwynhau bwyd blasus. Bwyd Celtaidd cyfoes, rhestr gwin mawr, gwasanaeth hamddenol ac effeithlon yn sicrhau bod eich arhosiad yn y Gwesty Lake Country House yn brofiad i’w gofio.